Sparrenhof nieuws

Groot bosonderhoud.
Deze week is op het landgoed begonnen met groot onderhoud van het bosbestand. Dat betekent het verwijderen van dood hout en dode bomen, het dunnen van het bos en ook het kappen van het grootste gedeelte van het sparrenbos dat grenst aan het speelveld. Dit laatste is noodzakelijk vanwege het afsterven van de sparren door de droogte.
We beseffen ons dat dit ingrijpend onderhoud is, maar voor het behoud van het landgoed noodzakelijk. Het sparrenbos wordt natuurlijk herplant.

Op maandag 13 juni vond er een inspirerende middag plaats op Sparrenhof.

Een dertigtal genodigden droegen hun ideeën aan voor de toekomst van het landgoed.

Nogmaals allemaal dank daarvoor.

De veldschuur staat er weer keurig en stevig bij met nieuwe staanders.

Klaar voor de toekomst!

Energieprijzen:

Wij willen onze huurders erop attent maken dat wij de dan geldende energietarieven hanteren bij het opmaken van de eindafrekening.

Dat betekent dat de kosten voor uw bivak dit jaar hoger uitkomen dan in voorgaande jaren, gezien de sterk gestegen energieprijzen.

 

 

 

Het college van B en W heeft vrijdag 21 januari kennisgemaakt met Landgoed Sparrenhof. Onze beheerder Hans Wirken heeft ze verteld over de geschiedenis van Sparrenhof en ze rondgeleid over het landgoed. Het college heeft op deze manier goed inzicht gekregen in de mogelijkheden die het landgoed biedt voor verdere ontwikkeling voor jeugd en jongeren. Voor deze ontwikkeling heeft het college voor de komende jaren middelen beschikbaar gesteld, waarvoor we ze deze morgen hebben kunnen bedanken.