Reserveren

Verblijf meerdere dagen incl. overnachting

 • Maandag t/m vrijdag: aankomst dagelijks vanaf 13.00 uur, vertrek dagelijks om uiterlijk 11.00 uur. Reservering voor meerdere aaneensluitende dagen mogelijk.
 • Weekend: aankomst op vrijdag vanaf 18.00 uur, vertrek op zondag om uiterlijk 16.00 uur.
 • Alleen mogelijk tussen 1 oktober en 1 mei: half weekend: aankomst op vrijdag vanaf 18.00 uur, vertrek op zaterdag om uiterlijk 16.00 uur.

Wilt u reserveren?

 1. U vult het reserveringsformulier in. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging. Mocht u binnen twee weken geen reactie van onze beheerder hebben ontvangen, bel dan even met de beheerder Hans Wirken: 06-53367373.
 2. De bedrijfsleider gaat na of uw aanvraag gehonoreerd kan worden. Reserveringen voor het lopend kalenderjaar en reserveringen voor het volgend kalenderjaar, worden indien de accommodatie vrij is direct toegewezen. Dit onder voorbehoud hetgeen is opgenomen onder 5 en 6. Reserveringen op langere termijn worden niet geaccepteerd.
 3. Als de reservering akkoord is, meldt de bedrijfsleider dit aan de penningmeester die u dan verzoekt om een aanbetaling van 25% van de vermoedelijke kosten. Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dient de aanbetaling op de rekening van Stichting Sparrenhof te zijn bijgeschreven.
 4. Als de reservering niet akkoord is, krijgt u daarvan direct bericht van de bedrijfsleider, mogelijk met een voorstel voor alternatieve data.
 5. De doelstelling van Stichting Sparrenhof is om in het bijzonder kansarme jeugd een prettig verblijf op onze accommodatie aan te bieden. In de maanden januari en februari worden daarom aanvragen voor het volgend kalenderjaar vanuit deze doelgroep met voorrang behandeld. Alle aanvragen worden in deze periode op reguliere wijze verwerkt, maar pas na 1 maart definitief gemaakt. Het is enkel ter beoordeling van het Bestuur of een groep behoort tot de categorie ‘kansarme jeugd’ en derhalve recht heeft op deze voorrangspositie.
 6. Deze periode van 2 maanden, de maanden januari en februari voorafgaand aan het betreffende boekingsjaar, wordt ook benut om in het geval twee groepen voor dezelfde periode een reserveringsverzoek hebben gedaan, met hen in overleg te treden. Insteek van Stichting Sparrenhof is voor beide groepen een geschikte verhuurperiode te zoeken. Wij verzoeken u daarom dringend, indien dat mogelijk is, meerdere alternatieve data aan ons door te geven. Indien beide verzoeken niet verenigbaar zijn, is het enkel ter beoordeling van het Bestuur welke groep voorrang krijgt. In beginsel gaat de voorkeur uit naar de groep met het grootste reserveringsverzoek.

Daggebruik

Maandag t/m vrijdag: aankomst vanaf 09.00 uur, vertrek dagelijks om uiterlijk 17.00 uur.
Reserveringen voor daggebruik zijn enkel mogelijk voor het lopend kalenderjaar.

Wilt u reserveren?

 1. U vult het reserveringsformulier in.
 2. De bedrijfsleider gaat na of uw aanvraag gehonoreerd kan worden. Reserveringen voor daggebruik zijn enkel mogelijk voor het lopend kalenderjaar. Indien de accommodatie vrij is wordt deze direct toegewezen.
 3. Als de reservering akkoord is, meldt de bedrijfsleider dit aan de penningmeester die u dan verzoekt om een aanbetaling van 25% van de vermoedelijke kosten. Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dient de aanbetaling op de rekening van Stichting Sparrenhof te zijn bijgeschreven.
 4. Als de reservering niet akkoord is, krijgt u daarvan direct bericht van de bedrijfsleider, mogelijk met een voorstel voor alternatieve data.

Bijzonderheden

Het kan zijn dat u de accommodatie van te voren wilt bekijken. Dit kan altijd in overleg met de bedrijfsleider, Hans Wirken. Op deze manier bent u zeker van zijn aanwezigheid en stoort u een aanwezige groep niet tijdens uw bezoek.

Verder willen we erop wijzen dat onze kampeeraccommodatie speciaal gericht is op het gebruik door kinderen. Natuurlijk dient u te zorgen voor voldoende volwassen begeleiders en kan het wenselijk zijn om bij speciale activiteiten extra ondersteuning door bijvoorbeeld ouders te regelen. De aanwezigheid van deze extra ondersteuning dient gericht te zijn op de activiteiten van de kinderen. Het is niet toegestaan feestavonden en dergelijke te organiseren voor personen die zelf niet verblijven op onze accommodatie.

De stichting is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan gebruikers of eigendommen die geleden wordt tijdens het verblijf op Sparrenhof. U dient hiervoor zelf verzekerd te zijn. Schade die tijdens het verblijf op Sparrenhof wordt toegebracht aan gebouwen, terrein, inventaris of anderszins, wordt verhaald op de gebruiker. In geval van calamiteiten, waardoor Stichting Sparrenhof niet in staat is om de accommodatie aan te bieden, gaat onze aansprakelijkheid niet verder dan de hoogte van de betaalde waarborgsom.

Download ons reglement