Tarieven

Financiële regeling, gebruik van gebouwen en terreinen

Het privé-terrein van de bedrijfsleider en de bedrijfsgebouwen zijn voor iedereen verboden terrein.

 • Verblijf incl. overnachting:
  Minimum aantal deelnemers 30, maximum 90. Alle daarvoor beschikbaar gestelde gebouwen, de sportvelden, de speeltuin en de bijbehorende bossen staan tot uw beschikking. Tarieven per persoon per nacht:

  2022 2023 2024
  eerste 50 deelnemers
  (minimum van 30)
           €12,00 €12,50
  deelnemer 51 t/m 70 €11,50 €12,00
  deelnemer 71 t/m 90 €11,00           €11,50
 • Daggebruik:
  € 300,- per dag.
  Maximaal aantal deelnemers voor daggebruik: 75. Daggebruikers beschikken over de keuken van het Praathuis en één toilet- en wasgelegenheid. In overleg met de bedrijfsleider kunnen ook andere ruimten, de sportvelden en de speeltuin ter beschikking worden gesteld. Hiervoor geldt dan eveneens de schoonmaakplicht.
 • Kamperen met gebruik van de gebouwen:
  Hiervoor gelden voor de eerste 75 gebruikers dezelfde tarieven als hierboven vermeld onder “verblijf incl. overnachting”. Ongeacht of de gebruikers verblijven in de Oude Stal of in eigen tenten. Voor alle gebruikers boven de 75 die verblijven in eigen tenten geldt vanaf 2023 een tarief van € 6,25 per persoon per nacht. Deze tarieven zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2021. Ze gelden indien men zich strikt houdt aan de aankomst- en vertrektijden vermeld op het inschrijvingsformulier. Voor vroegere aankomst en/of later vertrek worden extra kosten in rekening gebracht, te weten € 45,00 per uur of de kosten van een dagverblijf: € 300,00.

Gebruik vaatwasser

Onze accommodatie beschikt over een professionele vaatwasser. Hiervan kunt
u desgewenst gebruik maken. Als tegemoetkoming in de afschrijfkosten en de kosten van
de speciale zeep die noodzakelijk is voor deze machine, brengen wij bij per 2023 gebruik een bedrag à € 12,00 per dag in rekening.

Water- en energiekosten

Bovenstaande tarieven zijn exclusief de kosten van water en energie voor verlichting, verwarming, keuken en douches. Hoewel wij jaarlijks slechts circa 60% van de werkelijke energielasten aan onze groepen doorberekenen, roept de afrekening regelmatig vragen
op bij onze gebruikers. Wij willen u er op wijzen dat Stichting Sparrenhof wordt aangeslagen tegen het hogere, zakelijke tarief. Alle kosten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht en vanzelfsprekend brengen we alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening tegen de dan geldende tarieven. Voor nadere informatie verwijzen we je graag naar Huishoudelijk Reglement.

Waarborgsom

Als voorschot /waarborgsom wordt u 25% in rekening gebracht van de verblijfskosten exclusief energiekosten. Pas na ontvangst van dit bedrag wordt de reservering bevestigd.

Eindafrekening

Deze omvat de verblijfskosten, de water- en energiekosten, heffingen van overheidswege en eventuele schadevergoeding en/of schoonmaakkosten, onder aftrek van de gestorte waarborgsom. Deze rekening dient u te betalen binnen 14 dagen na ontvangst op de bank rekening van de penningmeester van de stichting.

Annulering

Bij annulering van de reservering wordt altijd de waarborgsom ingehouden, tenzij de accommodatie alsnog verhuurd kan worden.